Ro | En

Litigii şi arbitraj


Societatea noastră asigură servicii de asistenta si reprezentare juridica a clienÅ£ilor în cauze de natura comerciala, civila, penală şi de contencios administrativ-fiscal. Activitatea noastră se desfăşoară în cadrul procedurilor derulate la instanÅ£ele judecătoreşti, la curÅ£ile de arbitraj, la organele de urmărire penala şi la organele cu activitate administrativ - jurisdicÅ£ională.

Având în vedere durata, costurile şi riscul implicat de procedurile de soluÅ£ionare a unui litigiu în faÅ£a instanÅ£elor judecătoreşti sau a curÅ£ilor de arbitraj, societatea noastră asigura inclusiv servicii de asistenta si reprezentare juridica a clienÅ£ilor noştri in cadrul procedurilor prelitigioase sau de mediere a divergentelor.

Scopul nostru este de a înÅ£elege în mod complet si exact interesul clientului nostru si de a identifica riscurile care deriva din situaÅ£ia conflictuală existenta. După evaluarea situaÅ£iei consiliem clientul in vederea adoptării unei strategii optime de soluÅ£ionare a conflictului pe calea negocierilor sau in instanÅ£a.

bogdan.radulescu@radulescuavocati.ro
cristina.radulescu@radulescuavocati.ro